ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
Q: เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน คือเครื่องอะไร และทำหน้าที่อย่างไร
A: คือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยอัตโนมัติ ทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า เช่น
       ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระโชก สัญญาณรบกวน และอันตรายจากฟ้าผ่า

Q: เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีกี่ระบบ และระบบใดดีที่สุด
A:  เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีหลายระบบด้วยกัน เช่น
- ระบบเฟอร์โรเรโซแน้นซ์,
- ระบบ Servo Motor Control,
- ระบบ
Automatic
Tap Change ซึ่งยังได้แยกออกเป็นระบบย่อยคือ Dynamic Electronics และ Static Electronics
  นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆ อีก แต่ปัจจุบันจะพบน้อยมาก


     - ระบบเฟอร์โรเรโซแน้นซ์ จะมีความคงทนสูงเพราะมีอุปกรณ์น้อยชิ้น แต่มีข้อเสียคือรูปคลื่นสัญญาณจะมีความเพี้ยนไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า

     - ระบบ Servo Motor Control จะใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้แขนกลหรือแกนที่ยึดด้วยแปรงถ่านเคลื่อนที่ไปตามหน้าสัมผัสของขดลวด มีข้อเสียคือ การปรับแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างช้า และสามารถสร้างสัญญาณรบกวนเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้ อายุการใช้งานของเครื่องจะสั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน และยังต้องการดูแลบำรุงรักษามากกว่าระบบอื่นๆ ซึ่งระบบนี้ไม่เหมาะกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ความไวสูง เครื่องจักรไฮเทคโนโลยี แต่เหมาะสำหรับนำไปใช้กับระบบแสงสว่าง ระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป ที่ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวนและไม่ต้องการความเร็วในการตอบสนอง

    -
ระบบ Automatic Tap Change จะปรับแรงดันไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยน Tap ของหม้อแปลงซึ่งมีทั้งระบบ Dynamic และ Static
โดยที่ระบบ Dynamic จะมีการเคลื่อนไหวที่หน้าสัมผัสของสวิตช์ในการเปลี่ยน Tap หม้อแปลงและตัดต่อที่แรงดันไม่เป็นศูนย์ นอก
จากจะทำให้ความเร็วในการปรับช้าแล้ว ยังจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในขณะปรับแรงดันไฟฟ้าด้วย ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการใช้
งานคล้ายกับระบบ Servo Motor Control

ส่วนระบบ Static Electronics จะปรับแรงดันไฟฟ้าโดยการเปลี่ยน Tap หม้อแปลง
ด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ (Zero Voltage Crossing) ทำให้การปรับแรงดันไฟฟ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และปราศจากสัญญาณรบกวน และต้องการบำรุงรักษาน้อยมาก

ดังนั้นระบบ Static Electronics จึงเป็นระบบที่ดีที่สุด
เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิด ให้ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบ Static กับระบบ Servo (Single Phase)
  เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบ Static กับระบบ Servo (Three Phase)
Q: ทำไมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรไฮเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
A: เพราะเครื่องมือและเครื่องจักรวันนี้ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์สลับซับซ้อน ซึ่งความผิดปกติ
      ของไฟฟ้าอาจจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งจะ
      ส่งผลเสียตามมาอีกมาก
Q: คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ถ้าต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
A: คุ้มค่าอย่างมาก เพราะราคาของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะมีราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องมือเครื่องจักร
     หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นถ้านำไปติดตั้งใช้งานจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากความผิดปกติ
     ของระบบไฟฟ้าและสามารถยกระดับคุณภาพไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักร ทำงานได้อย่างมีสเถียรภาพและเต็มประสิทธิภาพ
Q: การติดตั้งใช้งานและการดูแลรักษายุ่งยากหรือไม่
A:
การติดตั้งง่ายมาก ด้วยการนำเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาต่อคั่นระหว่างเต้าปลั๊กไฟกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้าเป็น
      เครื่องขนาดใหญ่ก็นำไปต่อคั่นระหว่างตู้จ่ายไฟกับเครื่องจักร สำหรับการบำรุงรักษาจะดูแลน้อยมาก ถ้าเป็นเครื่องควบคุม
     แรงดันไฟฟ้าระบบ Static Electronics
Q: เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าของบริษัทอะไร ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับมากที่สุด
A:  SILICON POWER SUPPLY คือ บริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับมากที่สุด และเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในกลุ่มผู้ผลิต
    เครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ้า ของประเทศไทย เป็นผู้สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในประเทศมานานกว่า
    สามทศวรรษ
Q: วิสัยทัศน์ใหม่ สำหรับผู้บริหารธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดในวันนี้คืออะไร
A:  ปัจจุบัน POWER QUALITY กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ เพราะวันนี้เราต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์      เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าที่เคยเป็นในอดีต การเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้
     เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรไฮเทคโนโลยี
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยปราศจากข้อผิดพลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
    ดังนั้น การนำเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สูงด้วยมาตรฐานจาก
SILICON POWER SUPPLY มาป้องกัน
    และแก้ไขปัญหาต่างๆ จากระบบไฟฟ้าให้กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรไฮเทคโนโลยี คือทางเลือกที่ดี
    และคุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้บริหารที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดในวันนี้

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด