คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
 
     " พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นคุณภาพ ใส่ใจบริการ
                 ให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า "

 นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เราเป็นผู้นำในการคิด
ค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
  

  นอกเหนือจากความมุ่งมั่นคุณภาพ ที่เราเป็นผู้ผลิตที่ตรวจสอบ
คุณภาพครบทุกเครื่อง 100% เพื่อให้ได้เครื่องที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและสูงด้วยประสิทธิภาพในการใช้งาน

   ใส่ใจบริการ คือหนึ่งในนโยบายคุณภาพที่เรากำหนดไว้และ
ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นเราจึงทุ่มเท เอาใจใส่ และสรรหาการบริการที่ดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าของเรา โดยเริ่ม
ตั้งแต่การบริการก่อนการขายที่พร้อมตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ตลอดไป

 
   
    เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมตอบข้อซักถามและอธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งรายละเอียดข้อมูลและนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 
   
     การบริการตรวจวัดระบบไฟฟ้าและขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักร เป็นการให้บริการก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกรุ่น หรือขนาดกำลัง
ของเครื่อง Stabilizer ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานกับเครื่องมือหรือเครื่องจักร บริษัทฯ จึงพร้อมเข้าไปให้บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และตรวจ
วัดขนาดกำลังไฟฟ้าของเครี่องมือหรือเครื่องจักร ถึงสถานที่ของลูกค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ *
 
   
    

กรณีที่เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกค้า เกิดทำงานผิดพลาดหรือชำรุดเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า  บริษัทฯ มีเครื่อง Power Quality Analyzer จากประเทศฝรั่งเศส
ที่พร้อมเข้าไปดำเนินการตรวจเช็ค เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าถึงสถานประกอบการของลูกค้า โดยเป็นการให้บริการที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *

 
   

    เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพไฟฟ้า
ให้กับเครื่องมือ เครื่องจักร ชุดเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของลูกค้า ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปราศจากความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า บริษัทฯ ยินดีให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ *

 
   

     เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีความถูกต้อง
เรียบร้อยตามที่ลูกค้าสั่ง พร้อมเอกสารคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน บริษัทฯ มีพนักงานติดตั้งที่มีคุณภาพผ่านการฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอก พร้อมด้วยประสบการณ์ความชำนาญที่พร้อมให้บริการเป็นอย่างดี ทั้งการติดตั้งและอธิบายการใช้งานของผลิตภัณฑ์

 
   
    

บริษัทฯ มีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบและผลิตเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงเป็นรายแรกที่รับประกันคุณภาพ
2 ปี ฟรีค่าอะไหล่และบริการ
    

บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการผลิตของโรงงาน และความเสียหายที่ผู้ใช้ ได้ใช้ในสภาพปกติวิสัย ตามระยะเวลาที่กำหนดบนด้านหน้าบัตรรับประกัน

     เมื่อเครื่องเสียให้ติดต่อที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ หรือติดต่อกับร้านค้าที่ซื้อ บริษัทฯ พร้อมส่งช่างไปบริการซ่อม หรือรับ-ส่งเครื่องซ่อม
ให้กับลูกค้าถึงสถานที่ฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ส่งเครื่องมาทางรถทัวร์หรือรถขนส่ง

 
   

    เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจซ่อมและแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่สะดวกและรวดเร็ว จึงขอความกรุณาให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

     
1) เตรียมรายละเอียดที่สำคัญ ลูกค้าสามารถเตรียมรายละเอียดของเครื่องโดยดูข้อมูลได้จาก บัตรรับประกัน     หรือฉลาก
(Nameplate) ที่ติดอยู่ บนตัวเครื่อง ดังนี้

       รุ่น (MODEL)
       ขนาดกำลัง (Power Rating)
       หมายเลขเครื่อง (Serial No.)
     2) แจ้งลักษณะอาการเสียหรือความผิดปกติของเครื่อง
     3) แจ้งซ่อมเครื่อง ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมเครื่องไปที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ ตามความสะดวก ได้ดังนี้
       ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2275-1182, 0-2275-1275, 0-2275-7161, 0-2276-9973
       ทางโทรสาร หมายเลข 0-2275-7309
        ทางอีเมล์ (E-mail) ที่ services@siliconthai.com
        ทางผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเครื่องที่มีน้ำหนักไม่มาก และแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนมายังบริษัทฯ           โดยสามารถส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริษัทขนส่ง จำกัด(บ.ข.ส.) หรือบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์เอกชน โดยส่งถึง


 
             ฝ่ายบริการ บจก. ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย
              
455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ (ลาดพร้าว 48)
              ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
              กรุงเทพฯ 10320


      
นำส่งเองที่บริษัทฯ ในกรณีที่เครื่องมีน้ำหนักไม่มาก ลูกค้าสามารถนำเครื่องมาส่งที่บริษัทฯ ตามวันและเวลาทำการ
         ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (แผนที่หรือสถานที่ตั้ง)
             เมื่อฝ่ายบริการได้รับทราบรายละเอียดจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายกำหนดเวลา
         ที่จะส่งพนักงานเข้าไปตรวจซ่อม หรือรับ-ส่งเครื่องซ่อมให้กับลูกค้าต่อไป

 
   
     บริษัทฯ พร้อมให้การบำรุงรักษาสำหรับเครื่องขนาดใหญ่ ที่มีเงื่อนไขในการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะส่งพนักงาน
เข้าไปทำการดูแลบำรุงรักษาหรือตรวจเช็คแก้ไข ปรับแต่งให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งาน
ของเครื่องตลอดอายุการรับประกัน
 
   
     นอกเหนือจากการให้บริการต่างๆ ภายใต้ระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าครบกำหนดการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรรับประกันแล้ว หากลูกค้ามีความสนใจ และเล็งเห็นถึงความ
สำคัญในการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถทำสัญญาต่ออายุการรับประกัน
กับบริษัทฯ ได้ พนักงานของบริษัทฯ ยินดีพร้อมให้บริการ เพื่อการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
 
   
    บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายออกแบบและวิจัย ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมให้บริการปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 

หมายเหตุ:

 การรับประกันมีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
*
เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดขึ้นอยู่การพิจารณาของบริษัทฯ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ


บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด