คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
ชื่อบริษัท บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
เครื่องหมายการค้า SILICON POWER SUPPLY,
SIDITAL,
SIDITAL TRUE POWER
ที่อยู่

 

455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2275-1182, 0-2275-1275
0-2275-7161, 0-2276-9973
โทรสาร 0-2275-7309
เวบไซต์ http://www.siliconthai.com
http://www.sidital.com
อีเมล์ info@siliconthai.com
sales@siliconthai.com
ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2528
ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
ผู้ถือหุ้น ไทย 100%
จำนวนพนักงาน ประมาณ 32 คน
ผลิตภัณฑ์ เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
และป้องกันสัญญาณรบกวน

สมาชิกองค์กร

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
   และคอมพิวเตอร์
- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
   และขนาดย่อม
- สมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ
  (ไทย)
 
พัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
 
 

 

    
    
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยดำเนินกิจการผลิตและจำหน่าย
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน
[Automatic Voltage Stabilizer/Line Conditioner] ที่ทำงานด้วยระบบสแตติกอิเล็กทรอนิกส์ซิสเต็ม
ซึ่งเป็นระบบ
ปรับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและดีที่สุด เพื่อนำไปใช้กับเครื่องมือ
และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิด โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาทั้งสินค้าและการบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจและความต้องการของลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพ
ของเราคือ     
    
         " พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นคุณภาพ ใส่ใจบริการ                      ให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า "

    
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง


   บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
เพื่อควบคุมและการแสดงผลเป็นระบบตัวเลข [Digital Control and Display System]
ทำให้การปรับแรงดัน
ไฟฟ้ามีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังปรับเข้าสู่ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่
กำหนดค่าไว้ตามมาตรฐานของเครื่องได้รวดเร็วกว่าเดิม โดย
ได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา


     บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โดยใช้รหัสชื่อ
รุ่นว่า SRD-Series เพื่อให้เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งผลิตภัณฑ์ Digital Automatic Voltage Stabilizer/Line Conditioner ของคนไทย ภายใต้สัญลักษณ์ SIDITAL
ที่สะท้อนถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยี และความมั่นใจในพลัง
ที่แท้จริง

    คุณภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาทั้ง
ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารคุณภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในกระบวน
การด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการควบคุม
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบทุกชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการผลิตและ
เมื่อประกอบชิ้นส่วนเป็นเครื่องแล้วจะผ่านการควบคุมคุณภาพ [QC: Quality Control] อีกครั้งหนึ่ง และต้องผ่านการตรวจ
สอบครั้งที่สองซึ่งเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพ [QA : Quality Assurance]
เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกเครื่องจะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเสมอเหมือนกัน
ทั้งหมด 
     
 
     
 
 
 
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด